Τεχνική Υπηρεσία

Η Τεχνική Υπηρεσία διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών και παρέχει υποστήριξη σε τεχνικά και πρακτικά θέματα.