Στάθμευση

Στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών επιτρέπεται η στάθμευση οχημάτων του υπηρετούντος Προσωπικού καθώς και των ένστολων επισκεπτών..

Δεν επιτρέπεται η είσοδος και στάθμευση οχημάτων σε Επισκέπτες του Νοσοκομείου.