Νοσηλευτική Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση του Νοσηλευτικού Προσωπικού στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών περιλαμβάνει:

  • Διαλέξεις στο Αμφιθέατρο κάθε Τρίτη για θέματα Νοσηλευτικής.
  • Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση Αξκών Νοσηλευτικής της ΣΕΥ στις κλινικές και εργαστήρια του Νοσοκομείου σύμφωνα με το πρόγραμμα των Σχολών τους.
  • Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση Φοιτητών της Σχολής Αξκών Νοσηλευτικής στις κλινικές και εργαστήρια του Νοσοκομείου σύμφωνα με το πρόγραμμα των Σχολών τους.
  • Εκπαίδευση ΕΠ.ΟΠ. σε νοσηλευτικές ειδικότητες.
  • Εκπαίδευση Οπλιτών με ειδικότητα Νοσοκόμος-Τραυματιοφορέας για το δεύτερο μέρος του Α' κύκλου εκπαίδευσης, μετά την εκπαίδευση τους στα Κέντρα Εκπαιδεύσης.

Για πληροφορίες σχετικά με την Νοσηλευτική Εκπαίδευση, επικοινωνείστε με το 3ο Γραφείο του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών.