Νέα & Δραστηριότητες

Το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών οργανώνει σειρά εκδηλώσεων στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού και Περιθαλπτικού ρόλου του: