Λόχος Διοικήσεως

O Λόχος Διοικήσεως του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών είναι υπεύθυνος για την διοικητική μέριμνα και ασφάλεια του Νοσοκομείου. Στο Λόχο Διοικήσεως ανήκουν οργανικά οι Οπλίτες Θητείας και οι Υπαξιωματικοί που υπηρετούν στο Νοσοκομείο.