Κώδικας Συμπεριφοράς

Οι επισκέπτες του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικό για το καλό των Νοσηλευομένων.

Η τήρηση των κανόνων καθαριότητας στο εσωτερικό και εξωτερικό του Νοσοκομείου είναι απαραίτητη και θέμα πολιτισμού.

Δεν επιτρέπεται η μεταφορά τροφίμων ή άλλων φαγώσιμων ειδών στους θάλαμους του Νοσοκομείου.

Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου.

Η συνεργασία των επισκεπτών είναι πολύ σημαντική για να επιτύχει το Νοσοκομείο τους στόχους του.