Κλινικές

Οι Κλινικές του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών αποτελούν Νοσηλευτικές Μονάδες επανδρωμένες με Ιατρικό, Νοσηλευτικό και Βοηθητικό προσωπικό, το οποίο καθημερινά προσφέρει υπηρεσίες σε πληθώρα ασθενών με ποικίλα προβλήματα υγείας παθολογικής, χειρουργικής ή ειδικής φύσεως.

Οι κλινικές ανά όροφο κατανέμονται ως εξής:

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝ0
Πνευμονολογική 210 7494329
Βιοπροστασία 210 7494855
Νευρολογική 210 7494439
Δερματολογική 210 7494843

1ος ΟΡΟΦΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝ0
Α' Ορθοπεδική 210 7494369
Β' Ορθοπεδική 210 7494390
Καρδιολογική 210 7494414

2ος ΟΡΟΦΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝ0
Α' Παθολογική 210 7494286
Β' Παθολογική 210 7494305
Νευροχειρ/κή 210 7494348
Ρευματολογική 210 7494849
Γαστρεντερ/κή 210 7494304

3ος ΟΡΟΦΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝ0
Α' Χειρουργική 210 7494236
Αγγειοχειρ/κή 210 7494247
Β' Χειρουργική 210 7494256
Θωρακοχειρ/κή 210 7494101

4ος ΟΡΟΦΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝ0
Γναθοπροσωπική 210 7494859
Πλαστική 210 7494207
Οφθαλμολογική 210 7494824
Ουρολογική 210 7494184
Ωτορινολαρ/κή 210 7494194
Διαιτολογικό τμήμα 210 7494597-8
Διασυνδετική 210 7494353
Ψυχολόγοι 210 7494441

5ος ΟΡΟΦΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝ0
5ος Α' 210 7494129,210 7494130
5ος Β' 210 7494151

6ος ΟΡΟΦΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝ0
6ος 210 7494103