Γραφείο Έρευνας και Πληροφορικής

Το Γραφείο Έρευνας και Πληροφορικής του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών είναι υπέυθυνο για την Πληροφορική Υποστήριξη του Νοσοκομείου και για την ομαλή λειτουργία των Υπολογιστικών και Πληροφοριακών συστημάτων του Νοσοκομείου.