Φαρμακείο

Το Φαρμακείο του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών (υπόγειο) εξυπηρετεί μόνο τους νοσηλευόμενους του Νοσοκομείου και τους οπλίτες που προσέρχονται για εξέταση στα Εξωτερικά Ιατρεία.

Οι λοιποί Δικαιούχοι Νοσηλείας εξυπηρετούνται από το Στρατιωτικό Φαρμακείο Φρουράς Αθηνών (ΣΦΑ) στο Ναυτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείο Στρατού (ΝΙΜΤΣ) ή το παράρτημα του στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας.