Εργαστήρια

Τα Εργαστήρια του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών διενεργούν ένα ευρύ φάσμα γενικών και ειδικών εξετάσεων και συνδράμουν σημαντικά στην έγκαιρη διάγνωση νοσημάτων και αποτελεσματική παρακολούθηση ασθενών.

Συνοπτικά τα εργαστήρια που λειτουργούν στο 401 ΓΣΝΑ,, με τα αντίστοιχα τηλέφωνα επικοινωνίας, είναι:

Τμήμα Απεικόνισης (210 7494780)

Αξονικός Τομογράφος
Μαγνητικός Τομογράφος
Αξονικός/Μαγνητικός
Κλασσικό Ακτινολογικό
Υπέρηχοι

Πυρηνική Ιατρική (210 7494723)

Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας

Ιατρική Βιοπαθολογία (210 7494747)

Κέντρο Ελέγχου Μεσογειακής Αναιμίας και Αιμοσφαιρινοπαθειών
Γενική Μικροβιολογία
Ανοσολογικό
Βιοχημικό
Ουροχημικό
Αιματολογικό

Ερευνητική Μονάδα (210 7494734)

Κλινική Έρευνα
Ιολογικό Εργαστήριο
Ανοσολογικό Εργαστήριο
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας

Παθολογοανατομικό-Κυτταρολογικό Εργαστήριο (210 7494799)

Ιατρική Φυσική

Διευθυντής 210 7494731 fax:210 7494733
Τμήμα 1(Φυσικής Ακτινοθεραπείας) 210 7494739 και 210 7494735
Τμήμα 2 210 7494732 και 210 7494724

Καρδιολογικό

Αιμοδυναμικό 210 7494774
Test Κοπώσεως 210 7494787
Υπερηχοκαρδιογράφος 210 7494788

Ενδοσκοπήσεις

Βρογχοσκόπηση 210 7494803
Γαστροσκόπηση 210 7494524
Κυστεοσκόπηση 210 7494523

Λοιπά Εργαστήρια

Υπέρηχοι Γυναικολογικού 210 7494837
Εγκεφαλογράφος 210 7494436
Σπειρομέτρηση 210 7494805