Επισκέψεις Ηγεσίας

Το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών επισκέπτονται τακτικά ανώτατα στελέχη της Πολιτειακής, Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας για να ευχηθούν στους Νοσηλευόμενους και να επιθεωρήσουν τις εγκαταστάσεις.