Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του 401 ΓΣΝΑ εξυπηρετεί αποκλειστικά Επείγοντα περιστατικά Αξκών - Υπξκων Οπλιτών, στελεχών ΕΛΑΣ, υπαλλήλων ΓΕΣ (εν ενεργεία και συνταξιούχων), καθώς και μελών οικογενείας αυτών όλο το 24ωρο.

Πολίτες γίνοται δεκτοί εφόσον διακομίζονται από το ΕΚΑΒ.

Χρήσιμα Τηλέφωνα:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ιατροί 210 7494591,210 7494592
Κέντρο Αμεσης Βοήθειας Στρατού 210 7777777