Εκπαίδευση

Οι Εκπαιδευτικές Δριαστηριότητες του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών αφορούν την:

Στο Νοσοκομείο, λειτουργεί και Βιβλιοθήκη με πλήθος συγγραμμάτων και δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο.