Διαδικασία Εισαγωγής

Για την εισαγωγή στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών ο νοσηλευόμενος ακολουθεί τη διαδρομή:

  • Διαλογή: Παράδοση εισητηρίου και λοιπών συμπληρωματικών χαρτιών. Προετοιμασία φύλλου νοσηλίας
  • Ιματιοθήκη - Ταμείο: Παράδοση στολής - τιμαλφών και παραλαβή ιματισμού - ειδών καθαριότητας.
  • Παρουσίαση στην προϊσταμένη του τμήματος συνοδεία του Νοσοκόμου Διαλογής.