Δραστηριότητες

Παρακάτω παρέχονται πληροφορίες για Διαλέξεις, Ημερίδες, Συνέδρια και Εορτές που διεξάγονται ή σχετίζονται με το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών:

Διαλέξεις - Ημερίδες Ημερομηνία

Συνέδρια Ημερομηνία

Εορτές Ημερομηνία