Διεύθυνση

Η Διεύθυνση του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών επιθεωρεί και εποπτεύει όλα τα Τμήματα του Νοσοκομείου και κατευθύνει τις επιστημονικές, νοσηλευτικές και διοικητικές λειτουργίες του.

Ο Διευθυντής του 401 ΓΣΝΑ φέρει το βαθμό του Ταξιάρχου (ΥΙ) και βοηθείται στο έργο του από τους δύο Υποδιευθυντές και τη Διευθύνουσα Νοσηλευτικών Υπηρεσιών:

  • Α΄ Υποδιευθυντής: Υπεύθυνος για το προσωπικό και τις Διοικητικές Υπηρεσίες
  • Β΄ Υποδιευθυντής: Υπεύθυνος για τις Ιατρικές Υπηρεσίες
  • Διεύθυνουσα Νοσηλευτικών Υπηρεσιών: Υπέυθυνη για τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες