Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη του 401 ΓΣΝΑ διαθέτει πλήθος συγγραμμάτων, στη διάθεση του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού.

Στη βιβλιοθήκη υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, για περαιτέρω έρευνα σε Ιατρικά και Νοσηλευτικά θέματα

Το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης είναι: 08:00 - 14:00