Αποστολή

Το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών έχει αποστολή τη Νοσηλεία, την Εκπαίδευση και την Έρευνα.

Α. Νοσηλεία. Το 401 ΓΣΝΑ περιθάλπει και νοσηλεύει:

  • Εν ενεργεία Στρατιωτικό Προσωπικό και Μέλη οικογενειών τους.
  • Απόστρατους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς και Μέλη των οικογενειών τους
  • Προσωπικό Σωμάτων Ασφαλείας
  • Πολιτικό Προσωπικό του Υ.ΕΘ.Α.
  • Κάθε Έλληνα πολίτη μετά από έγκριση της Διεύθυνσης του Νοσοκομείου και των Προϊστάμενων Κλιμακίων

Β. Εκπαίδευση. O Εκπαιδευτικός ρόλος του 401 ΓΣΝΑ περιλαμβάνει:

  • Εκπαίδευση Στρατιωτικών Ιατρών και Νοσηλευτών
  • Εκπαίδευση Οπλιτών του Υγειονομικού Σώματος Στρατού Ξηράς
  • Εκπαίδευση Πολιτικών Ιατρών μετά από έγκριση του Υπουργείου Υγείας

Γ. Έρευνα. Η Ερευνητική αποστολή του 401 ΓΣΝΑ περιλαμβάνει την διεξαγωγή κλινικών και εργαστηριακών μελετών μέσω της Ερευνητικής Μονάδας.